B+R

ASECon zrealizował projekt badawczo-rozwojowy pn. „Opracowanie zestawu innowacyjnych narzędzi do kompleksowej oceny nośności eksploatowanych obiektów mostowych” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu było opracowanie innowacyjnego narzędzia pozwalającego na usprawnienie procesów oceny nośności eksploatacyjnej obiektów mostowych. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych obejmujących:

  • opracowanie metodologii do wieloetapowej oceny nośności eksploatacyjnej istniejących obiektów mostowych;
  • opracowanie metody oceny nośności użytkowej obiektów mostowych wykorzystującej porównanie obciążeń i parametrów materiałowych w obecnych i poprzednich normach do projektowania,
  • opracowanie prototypu systemu (narzędzia) wspomagającego ocenę nośności obiektów mostowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 249 585,60 PLN