O NAS

Jesteśmy młodą i dynamiczną firmą działającą w branży budowlanej, świadczącą usługi związane z projektowaniem i konsultingiem dotyczącym obiektów mostowych i innych obiektów budowlanych, zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Cenimy współpracę a wyzwania podejmujemy samodzielnie lub w porozumieniu z partnerami krajowymi bądź uznanymi partnerami zagranicznymi takimi jak Equi Bridges (Szwajcaria), COWI (Dania), FHECOR (Hiszpania) czy AdF Consultores (Portugalia).

Pragniemy stale się rozwijać i doskonalić, dlatego prowadzimy i intensywnie rozwijamy działalność badawczo-rozwojową (B+R) związaną z ogólnie pojętą branżą budowlaną, specjalizując się w innowacyjnych usługach, produktach i technologiach dla nowoczesnego i zasobooszczędnego budownictwa.

Podejmujemy ciekawe wyzwania inżynierskie, którym stawiamy czoło bazując na solidnej wiedzy akademickiej i wieloletnim doświadczeniu praktycznym zdobytym w czołowych firmach inżynierskich na świecie.

Działamy na pograniczu praktyki (projektowanie i konsulting) i nauki (badania i rozwój), starając się rozwijać i wdrażać ekonomiczne rozwiązania jak najlepiej odpowiadające na potrzeby naszych Klientów.

Posiadamy doświadczenie w pracy dla zarządców infrastruktury transportowej, dzięki czemu dobrze rozumiemy problemy administracji drogowych i kolejowych.

Tworzymy autorskie rozwiązania i świadczymy zaawansowane usługi związane z zarządzaniem infrastrukturą transportową (Asset Management), oceną kosztów w cyklu życia budowli (Life Cycle Cost Assessment), oceną długości życia budowli (Service Life Assessment), oceną nośności i zdolności użytkowej obiektów mostowych, nieliniową analizą konstrukcji, analizą dynamiczną i analizą probabilistyczną.