PROJEKTY

ROK / PROJEKT / ZAKRES / KLIENT / WSPÓŁPRACA

 

 • 2018 / Letbanen pa Ring 3, Kopenhaga, Dania / Branża mostowa: projekt budowlano-wykonawczy dla 2 kładek dla pieszych oraz ocena nośności konstrukcji istniejącego tunelu dla pieszych / TYRENS i CG JENSEN, Kopenhaga, Dania / N.D.

 

 • 2018 / Wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 132 w Dąbrowie koło Opola / Projekt budowlany i wykonawczy / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  Autostrad, o. Opole / WLC INŻYNIEROWIE, Wrocław

 

 • 2018 / Ekspertyza stanu technicznego i ocena nośności użytkowej mostu kolejowego w Malahide, Dublin, Irlandia z zastosowaniem metod probabilistycznych / Konsulting techniczny / Koleje Irlandzkie IRISH RAIL, Dublin, Irlandia / ROUGHAN & O’DONOVAN INNOVATIVE SOLUTIONS, Dublin, Irlandia

 

 • 2018 / Studium techniczno-ekonomiczne nad benefitami i kosztami monitoringu obiektów mostowych / Przegląd literatury i konsulting techniczny / BAST, Bergisch Gladbach, Niemcy / MATRISK, Affoltern am Albis, Szwajcaria oraz NEOSTRAIN, Kraków

 

 • 2018 / Terminal Promowy Świnoujście – Estakada i Rampa Ro-Ro / Branża mostowa – projekt budowlany i projekt wykonawczy / Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A, Szczecin / TRACTABEL, Gdańsk i WLC Inżynierowie, Kraków

 

 • 2017 / Opracowanie zestawu innowacyjnych narzędzi do kompleksowej oceny nośności eksploatowanych obiektów mostowych / Projekt Badawczo-Rozwojowy dofinansowany z RPO WD 2014-2020 (RPDS.01.02.02-02-0020/17) / Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, Wrocław / N.D.

 

 • 2017 / Droga Ekspresowa S52 – Północna Obwodnica Krakowa / Branża mostowa – optymalizacja projektu na etapie przetargu / POLAQUA-DRAGADOS / FHECOR, Madryt, Hiszpania

 

 • 2017 / Ekspertyza obiektów inżynieryjnych na Linii Kolejowej E65 w rejonie Iławy / Branża mostowa / BUDIMEX / UNIVERSAL SYSTEMS, Wrocław

 

 • 2017 / Autostrada A1 w okolicach Tuszyna / Branża mostowa – optymalizacja projektu na etapie przetargu / MOTA ENGIL CE / DROSYSTEM, Wrocław

 

 • 2017 / Dom H, ul. Żwirowa, Wrocław / Konstrukcja / Klient prywatny / 100% Architekci, Warszawa

 

 • 2017 / Dom T, Konstancin / Konstrukcja / Klient prywatny / 100% Architekci, Warszawa

 

 • 2016 / Kładka nad rzeką Nettą w Augustowie / Konkurs Architektoniczny (najwyżej oceniony projekt) / Urząd Miasta Augustów i SARP / 100% Architekci, Warszawa