USŁUGI

  • Projektowanie obiektów mostowych i konstrukcji budowlanych

 

  • Optymalizacja projektów obiektów mostowych (Value Engineering)

 

  • Konsulting dotyczący zarządzania zasobami infrastruktury transportowej (Asset Management)

 

  • Zaawansowana ocena nośności eksploatacyjnej i zdolności użytkowej istniejących obiektów mostowych przy wykorzystaniu metod analizy nieliniowej, dynamicznej i probabilistycznej oraz diagnostyki i monitoringu konstrukcji

 

  • Ocena kosztów na przestrzeni cyklu życia budowli (Life Cycle Cost Assessment)

 

  • Oceną długości życia budowli (Service Life Assessment)

 

  • Zintegrowane projektowanie przy wykorzystaniu technologii BIM (Building Information Modelling)

 

  • Prace badawczo-rozwojowe (B+R) z dziedziny nowoczesnego, innowacyjnego i zasobooszczędnego budownictwa