Działalność Badawczo-rozwojowa

ASECon realizuje projekt badawczo-rozwojowy “Opracowanie innowacyjnej technologii budowy mostów kolejowych z elementów prefabrykowanych, w tym mostów dla kolei dużych prędkości” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest:

  • opracowanie innowacyjnej technologii budowy mostów kolejowych z elementów prefabrykowanych,
  • opracowanie technologii wykonania tych elementów.

Dofinansowanie projektu z UE: 487 398,93 PLN

Animacja prezentująca technologię opracowaną w ramach projektu.

ASECon zrealizował projekt “Wdrożenie innowacyjnych narzędzi i wprowadzenie na rynek usługi kompleksowej oceny nośności eksploatowanych obiektów mostowych” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu było wdrożenie, opracowanego w projekcie B+R, innowacyjnego zestawu narzędzi oraz wprowadzenie na rynek usługi wieloetapowej, kompleksowej oceny nośności eksploatowanych obiektów mostowych. Cel ten został osiągnięty m in. przez:

  • wdrożenie nowatorskiej metodologii do wieloetapowej, kompleksowej oceny nośności eksploatacyjnej istniejących obiektów mostowych,
  • wdrożenie innowacyjnej metody do oceny nośności użytkowej obiektów mostowych oraz preselekcji obiektów krytycznych,
  • wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do modelowania BIM oraz szczegółowej analizy obiektów krytycznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 135 000,00 PLN

ASECon zrealizował projekt badawczo-rozwojowy “Opracowanie zestawu innowacyjnych narzędzi do kompleksowej oceny nośności eksploatowanych obiektów mostowych” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu było opracowanie innowacyjnego narzędzia pozwalającego na usprawnienie procesów oceny nośności eksploatacyjnej obiektów mostowych. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych obejmujących:

  • opracowanie metodologii do wieloetapowej oceny nośności użytkowej istniejących obiektów mostowych;
  • opracowanie metody oceny nośności użytkowej obiektów mostowych wykorzystującej porównanie obciążeń i parametrów materiałowych w obecnych i poprzednich normach do projektowania,
  • opracowanie prototypu systemu (narzędzia) wspomagającego ocenę nośności istniejących obiektów mostowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 249 585,60 PLN

Skontaktuj się z nami

Kontakt