START

Witamy na stronie ASECon (Advanced Structural Engineering Consultants)

O NAS

Jesteśmy młodą i dynamiczną firmą działającą w branży budowlanej, świadczącą usługi związane z projektowaniem i konsultingiem dotyczącym obiektów mostowych i innych obiektów budowlanych, zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Cenimy współpracę a wyzwania podejmujemy samodzielnie lub w porozumieniu z partnerami krajowymi bądź uznanymi partnerami zagranicznymi takimi jak Equi Bridges (Szwajcaria), COWI (Dania), FHECOR (Hiszpania) czy AdF Consultores (Portugalia).

Pragniemy stale się rozwijać i doskonalić, dlatego prowadzimy i intensywnie rozwijamy działalność badawczo-rozwojową (B+R) związaną z ogólnie pojętą branżą budowlaną, specjalizując się w innowacyjnych usługach, produktach i technologiach dla nowoczesnego i zasobooszczędnego budownictwa.

Podejmujemy ciekawe wyzwania inżynierskie, którym stawiamy czoło bazując na solidnej wiedzy akademickiej i wieloletnim doświadczeniu praktycznym zdobytym w czołowych firmach inżynierskich na świecie.

Działamy na pograniczu praktyki (projektowanie i konsulting) i nauki (badania i rozwój), starając się rozwijać i wdrażać ekonomiczne rozwiązania jak najlepiej odpowiadające na potrzeby naszych Klientów.

Posiadamy doświadczenie w pracy dla zarządców infrastruktury transportowej, dzięki czemu dobrze rozumiemy problemy administracji drogowych i kolejowych.

Tworzymy autorskie rozwiązania i świadczymy zaawansowane usługi związane z zarządzaniem infrastrukturą transportową (Asset Management), oceną kosztów w cyklu życia budowli (Life Cycle Cost Assessment), oceną długości życia budowli (Service Life Assessment), oceną nośności i zdolności użytkowej obiektów mostowych, nieliniową analizą konstrukcji, analizą dynamiczną i analizą probabilistyczną.

USŁUGI

 • Projektowanie obiektów mostowych i konstrukcji budowlanych

 

 • Optymalizacja projektów obiektów mostowych (Value Engineering)

 

 • Konsulting dotyczący zarządzania zasobami infrastruktury transportowej (Asset Management)

 

 • Zaawansowana ocena nośności eksploatacyjnej i zdolności użytkowej istniejących obiektów mostowych przy wykorzystaniu metod analizy nieliniowej, dynamicznej i probabilistycznej oraz diagnostyki i monitoringu konstrukcji

 

 • Ocena kosztów na przestrzeni cyklu życia budowli (Life Cycle Cost Assessment)

 

 • Oceną długości życia budowli (Service Life Assessment)

 

 • Zintegrowane projektowanie przy wykorzystaniu technologii BIM (Building Information Modelling)

 

 • Prace badawczo-rozwojowe (B+R) z dziedziny nowoczesnego, innowacyjnego i zasobooszczędnego budownictwa

PROJEKTY

PROJEKT / ZAKRES / KLIENT / WSPÓŁPRACA

 • Estakada MA-470 w ciągu autostrady A1 w m. Knurów / Branża mostowa: projekt budowlano-wykonawczy wymiany wielomodułowych urządzeń dylatacyjnych oraz wymiany i rektyfikacji łożysk / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  Autostrad, o. Katowice / CADmost, Gliwice oraz WLC INŻYNIEROWIE, Wrocław

 

 • Ekspertyza techniczna kładki pieszych nad torami kolejowymi (linia kolejowa nr 25) w Końskich  / Konsulting techniczny / Gmina Końskie, woj. świętokrzyskie / N.D.

 

 • Wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 132 w Dąbrowie koło Opola / Projekt budowlany i wykonawczy / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  Autostrad, o. Opole / WLC INŻYNIEROWIE, Wrocław

 

 • Ekspertyza stanu technicznego i ocena nośności użytkowej mostu kolejowego w Malahide, Dublin, Irlandia z zastosowaniem metod probabilistycznych / Konsulting techniczny / Koleje Irlandzkie IRISH RAIL, Dublin, Irlandia / ROUGHAN & O’DONOVAN INNOVATIVE SOLUTIONS, Dublin, Irlandia

 

 • Studium techniczno-ekonomiczne nad benefitami i kosztami monitoringu obiektów mostowych / Przegląd literatury i konsulting techniczny / BAST, Bergisch Gladbach, Niemcy / MATRISK, Affoltern am Albis, Szwajcaria oraz NEOSTRAIN, Kraków

 

 • Terminal Promowy Świnoujście – Estakada i Rampa Ro-Ro / Branża mostowa – projekt budowlany i projekt wykonawczy / Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A, Szczecin / TRACTABEL, Gdańsk i WLC Inżynierowie, Kraków

 

 • Opracowanie zestawu innowacyjnych narzędzi do kompleksowej oceny nośności eksploatowanych obiektów mostowych / Projekt Badawczo-Rozwojowy dofinansowany z RPO WD 2014-2020 (RPDS.01.02.02-02-0020/17) / Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, Wrocław / N.D.

 

 • Droga Ekspresowa S52 – Północna Obwodnica Krakowa / Branża mostowa – optymalizacja projektu na etapie przetargu / POLAQUA-DRAGADOS / FHECOR, Madryt, Hiszpania

 

 • Ekspertyza obiektów inżynieryjnych na Linii Kolejowej E65 w rejonie Iławy / Branża mostowa / BUDIMEX / UNIVERSAL SYSTEMS, Wrocław

 

 • Autostrada A1 w okolicach Tuszyna / Branża mostowa – optymalizacja projektu na etapie przetargu / MOTA ENGIL CE / DROSYSTEM, Wrocław

 

 • Dom H, ul. Żwirowa, Wrocław / Konstrukcja / Klient prywatny / 100% Architekci, Warszawa

 

 • Dom T, Konstancin / Konstrukcja / Klient prywatny / 100% Architekci, Warszawa

 

 • Kładka nad rzeką Nettą w Augustowie / Konkurs Architektoniczny (najwyżej oceniony projekt) / Urząd Miasta Augustów i SARP / 100% Architekci, Warszawa

ZESPÓŁ

 • dr inż. Dawid Wiśniewski          

 

 • dr inż. Michał Majka                       

 

 • mgr inż. Patryk Stempin            

 

 • mgr inż. Krystian Mikoda

 

 • mgr inż. Ryszard Polechoński

 

 • mgr inż. Krzysztof Galik