Kładki pieszo-rowerowe Biberbrugg-Chaltenboden

Zakres inwestycji

Konkurs na projekt ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1,1 km między Biberbrugg a Chaltenboden.

Lokalizacja

Biberbrugg, Szwajcaria

Klient

Kanton Schwyz

Zakres projektowy

Projekt koncepcyjny

Rozpiętości przęseł

Obiekt 1:  18+20+20+70+20+20+18 = 186 m

Obiekt 2: 18+20+20+20+18 = 96 m

Obiekt 3: 18+9×20+18 = 216 m

Obiekt 4: 18+18+20+20+20+18+18 = 132 m

Szerokość obiektu

4,0 m

Partnerzy

Sto Procent Architekci, Equi Bridges

i Aschwanden & Partner

Status

3-cie miejsce w konkursie

Opis projektu

Celem konkursu projektowego było opracowanie rozwiązania technicznego dla ponad 1,1-kilometrowej ścieżki dla rowerów i pieszych biegnącej wzdłuż istniejącej czteropasmowej drogi kantonalnej między Biberbrugg a Chaltenboden. Ze względu na bardzo trudne ukształtowanie terenu, strome zbocza, istniejące konstrukcje oporowe, mosty/galerie i rzekę, trzeba było zaprojektować cztery kładki pieszo-rowerowe o długościach 186 m, 96 m, 216 m i 132 m. Mając na uwadze bardzo ograniczony dostęp do miejsca budowy oraz ogólnie bardzo trudne warunki budowy, projekt został opracowany z myślą o jak największym wykorzystaniu systemów modułowych i prefabrykacji. Wszystkie mosty zostały zaprojektowane z przęsłami o typowych rozpiętościach 20 m dla przęseł pośrednich i 18 m dla przęseł skrajnych. Konstrukcja nośna została zaprojektowana w formie pojedyńczego prefabrykowanego dźwigara skrzynkowego z betonu sprężonego i betonowej płyty pomostowej wykonywanej na miejscu. W projekcie przewidziano monolityczne, wykonywane na miejscu, połączenie pomiędzy dźwigarami i podporami.

Aby uniknąć podpór w rzece, główne przęsło nurtowe musiało mieć minimum 70 m długości. W związku z tym przęsło nurtowe wraz z dwoma przęsłami przyległymi zaprojektowano jako stalowe, skrzynkowe, zespolone z betonową płytą pomostową. Ponadto w przęśle nurtowym zastosowano dolne cięgna wzmacniające dźwigar skrzynkowy i zapewniające wymaganą sztywność.