Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Nettą w Augustowie

Zakres inwestycji

Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.

Lokalizacja

Augustów, Polska

Klient

Gmina Miasto Augustów

Zakres projektowy

Projekt koncepcyjny

Rozpiętości przęseł

27 + 27 + 27 + 54 + 27 = 162 m

Szerokość obiektu

Zmienna, ok. 6-7 m

Partnerzy

Sto Procent Architekci

Status

Wyróżnienie I stopnia. Obiekt niezrealizowany.

Opis projektu

Przedmiotem konkursu było opracowanie projektu kładki pieszo-rowerowej zlokalizowanej w miejscu, gdzie Netta wypływa z jeziora Necko, nowych ciągów komunikacyjnych łączących ją z pobliską plażą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki.

Kładka nad ujściem Netty została zaprojektowana jako konstrukcja ciągłą wieloprzęsłowa o dźwigarach stalowych skrzynkowych i pomoście w formie stalowej płyty ortotropowej. Dźwigary główne przęseł znajdujących się nad ujściem rzeki do jeziora Niecko zostały zaprojektowane w formie łukowej, przy czym łuki w części przęseł znajdują się ponad, a w części pod poziomem kładki.

Kładki nad wejściami do przystani wodnych zostały zaprojektowane jako konstrukcje stalowe o przekroju z jednym dźwigarem skrzynkowym ze wspornikami i płytą ortotropową.