Wiadukt Broadmeadow, Malahide, Irlandia

Zakres inwestycji

Lokalizacja

Malahide, Dublin, Irlandia

Klient

Irish Rail

Zakres projektowy

Ocena nośności i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji.

Rozpiętości przęseł

2 x 12,90 m + 8 x 15,85 m + 2 x 12,9 m

(długość 178,40 m)

Szerokość obiektu

9,00 m

Partnerzy

Irish Rail

Status

Obiekt w eksploatacji

Opis projektu

Projekt obejmował deterministyczną ocenę nośności oraz opracowanie zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji obiektu. W roku 2009 obiekt doznał awarii na skutek rozmycia gruntu pod jedną z podpór mostu, co doprowadziło do zniszczenia tej podpory oraz dwóch przyległych swobodnie podpartych przęseł. W konsekwencji tej awarii, przeprowadzono szczegółowe studia i analizy, obejmujące min. oceny nośności, testy materiałowe, modelowanie fizyczne i numeryczne, mające na celu określenie stopnia bezpieczeństwa obiektu. Zrealizowany projekt obejmował usystematyzowaną i krytyczną analizę materiałów i opracowań zgromadzonych w wyniku tych działań oraz opracowanie na ich podstawie zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji obiektu, niezbędnych działań utrzymaniowych i remontowych.